Secretaria

 •Horari de Atenció al Public  
•Isabel, Dilluns de 17,30 a 19 h
•Fina,Dimecres de 17,30 a 19 h
•RosaMari,Dijous de 17,30a19h
•Plaça de Robert Gerhard, 3
Centre  Cívic Bon Pasor
•08030 Barcelona
•Tl/ 93 314 79 47
•Email, bancdeltempsbonpastor@yahoo.es
•Bus: B23-11-73-40
•Metro: línees 9 i 10