El Banc del Temps de Bon Pastor particiapa amb una ponencià a les Jornades Internacionals dels Bancs dels Temps

jornades